Activiteiten van de stichting in 2019

Vakantiereizen

Het hoofddoel van de stichting was afgelopen jaar het organiseren van de zomervakantie en de kerstvakantie. Ondanks de beperkte middelen en de alsmaar hogere reiskosten is het afgelopen jaar toch gelukt deze reizen zonder al te veel verlies weer te organiseren.

Bestuursreis naar kindertehuis in Gönc

Bij de laatste terugreis naar Hongarije, van de zomervakantie, hebben de bestuursleden Ronald Boonstra en Herman Postma van de gelegenheid gebruik gemaakt om een officieel bezoek aan een kindertehuis in Gönc te brengen. De kosten van deze reis zijn op deze wijze laag gehouden.
Naar aanleiding van een verzoek van een gastgezin is er in mei al een informeel bezoek geweest tijdens de vakantiereis van familie Postma, de eerste kennismaking en afspraak is toen gemaakt. Door enerzijds inspanningen van de voogdij en onze contactpersonen in Hongarije en anderzijds het bestuur van de stichting, is het gelukt om voor enkele kinderen van dit tehuis nog tijdig de zomervakantie in Nederland te realiseren.

Bestuur

Tegen het einde van 2019 hebben zich enkele personen aangemeld om het bestuur te komen versterken of taken te willen overnemen. Uiteraard is het bestaande bestuur hier erg content mee. In 2020 zal met deze mensen verdere afspraken worden gemaakt.