Het Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 3 leden, die zich geheel vrijwillig inzetten voor de stichting. Zij doen dit vanuit hun persoonlijke christelijke geloofsovertuiging. De belangrijkste drijfveer is, het omzien naar kwetsbare kinderen,  ongeacht hun achtergrond.

Ook zijn er vrijwilligers betrokken bij actie’s  die de stichting organiseert en het organiseren van de vakantiereizen.

Voorzitter: Heleen
Penningmeester: Ron
Secretaresse: Natasha