Gastouder worden

aanmeldform
De Stichting werft en selecteert de gastgezinnen. Daarbij wordt niet alleen gelet op de slaap- en speelruimte, maar zeker ook op warmte, begrip en geduld. Het gastouderschap kan gemakkelijker zijn wanneer men ervaring heeft met kinderen, maar dit is geen voorwaarde om gastouder te worden. Indien u gastouder wilt worden, maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen wij u zo goed mogelijk informeren over wat het verblijf van een gastkind inhoudt. Dit zijn, naast allerlei praktische punten, de basisafspraken en het reglement “Kwaliteitsregels Stichting Gastouders Hongarije”. Dit reglement vindt u op de homepagina.

Mocht het kennismakingsgesprek positief verlopen, dan dient u op het gemeentehuis een “verklaring van goed gedrag” van alle inwonende personen van 18 jaar en ouder aan te vragen. Deze verklaringen stuurt u naar het bestuur, samen met een tweetal verklaringen van referenten, die objectief over uw geschiktheid in de omgang met kinderen kunnen oordelen. De Stichting Gastouders Hongarije heeft het recht om zonder opgave van redenen geen gebruik te maken van een aanbod om als gastouder op te treden.

De kosten

Ieder gastgezin draagt bij in de reiskosten van zijn of haar gastkind.
De reiskosten bedragen € 140,- per vakantieperiode per kind, maar bij 2 of meer gastkinderen zijn de kosten € 120,- per kind.
Dit bedrag dient een maand voor de aankomst van het kind betaald te zijn.

De kinderen hebben vanuit Hongarije een reis-verzekering. De reisverzekering dekt ook tandarts- en dokterskosten, maar de gastouder moet de rekening vaak voorschieten en krijgt vervolgens vaak het geld niet terug van de verzekering. Neem daarom bij een bezoek aan de dokter of tandarts van te voren contact op met de penningmeester.

Als gastouder dient u in het bezit te zijn van een w.a.-verzekering.

Verder hoeft de logeerpartij niet duur te zijn.

Het is niet nodig speciale uitstapjes met het kind te maken. Het verblijf in een gezellig gezin is vaak al vakantie genoeg voor het kind.

Aandachtspunten tijdens het verblijf

• Wanneer de kinderen in Nederland aankomen, hebben ze een dagreis achter de rug. De kinderen zijn bij aankomst vaak  moe. Laat uw kind dan ook  lekker uitrusten van de reis. Voor de kinderen die voor het eerst komen, is alles nieuw en vreemd.  Deze kinderen zullen snel vermoeid raken omdat ze een enorme hoeveelheid nieuwe indrukken en ervaringen opdoen.

• Het is verstandig de kinderen niet voor te trekken t.o.v. uw eigen kinderen. De regels van het huis gelden ook voor hen, zoals helpen bij de afwas en op tijd naar bed.

Contact houden en tolken

Het is ook leuk om post van uw gastkind te krijgen, maar vaak hebben ze de middelen niet om e.e.a. te kopen. Geef het kind daarom een aan u geadresseerde envelop mee.

De Stichting Gastouders Hongarije heeft vrijwilligers die voor u brieven kunnen vertalen.

In het gastouderbulletin dat u bij aankomst van uw gastkind ontvangt, vindt u een lijst met tolken die u kunt raadplegen.

Het verblijf

In de meeste gevallen verloopt het verblijf van de gastkinderen in de gastgezinnen goed. Maar het kan zijn dat er moeilijkheden ontstaan waar u alleen niet uitkomt. In dat geval kunt u altijd één van de bestuursleden inschakelen.

De gastkinderen moeten altijd bereikbaar blijven voor de Stichting Gastouders Hongarije. De kinderen mogen meegenomen worden op vakantie, ook naar het buitenland, mits het bestuur hiervan op de hoogte is gebracht. Ook tijdens een verblijf in het buitenland is het van belang dat u ook daar voor het bestuur bereikbaar bent.

Veel gastouders vragen jaren achtereen hetzelfde vakantiekind terug. Dat heeft grote betekenis in het leven van zo’n jongen of meisje.

In Hongarije wonen de kinderen in grote groepen. Het kennismaken met het reilen en zeilen van een gewoon gezin is uiterst zinvol voor hun eigen toekomstperspectief.

Bankrekening:  NL67 RABO 0372 1264 48   t.n.v. Stichting Gastouders Hongarije