Aangemeld als gastouder en dan?

Procedure

Aangemeld als gastouder en dan?

 

Nadat wij een aanmelding hebben ontvangen sturen wij een informatieboekje op.

Na enige tijd wordt er telefonisch contact met je opgenomen om een vrijblijvend kennismakings- informatiegesprek bij jou thuis te plannen. Twee vrijwilligers van de stichting komen langs om kennis te maken met jou en eventuele andere gezinsleden. Alle aspecten van het gastouderschap worden besproken. Je kunt dan ook jouw voorkeuren van reizen, een of meer kinderen, jongen/meisje en leeftijd doorgeven. Indien mogelijk houden we daar rekening mee. Uiteraard kun je zelf ook alle vragen kwijt..

Het is belangrijk in het belang van het kind dat wij maar ook  jullie als gastouder/gezin  een weloverwogen besluit nemen en houden daarom een week bedenktijd na ons kennismakingsgesprek aan. Als je dan besluit gastouder of gastgezin te willen worden en de vrijwilligers van de stichting stemmen daar mee in worden er formulieren voor aanvraag VOG en referenten naar je toegezonden. Deze ingevulde en aangevraagde formulieren kan teruggestuurd worden. Nadat de gevraagde en ingevulde formulieren zijn ontvangen en goedgekeurd bent je gastouder!  Vanaf dat moment geven wij het bericht door aan Hongarije. Als wij dan bericht ontvangen voor een gastkind, dat in aanmerking komt, wordt dit aan je doorgegeven. Vaak gaat hier wel enige tijd overheen.

Voordat de vakantie begint is er een informatiebijeenkomst voor nieuwe gastouders.

 

De Stichting heeft het recht om zonder opgave van redenen geen gebruik te maken van een aanbod om als gastouder of gastgezin op te treden.

VOG verklaring

Na wederzijds goedvinden moet er een recente VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) verklaring worden aangevraagd. Dit geldt voor alle gezinsleden of mensen zoals oppas die betrokken zijn bij het gezin van boven de 18 jaar. Daarnaast zien we ook graag een kopie van ID van alle gezinsleden van boven de 18 jaar toegemoet.

Referenten

Je ontvangt formulieren die ingevuld moeten worden door minimaal 2 referenten. Dit moeten formele referenten zijn, die objectief over jouw geschiktheid in de omgang met kinderen kunnen oordelen.