Stichting

Stichting Gastouders Hongarije

De Stichting Gastouders Hongarije is door een aantal ouders opgericht op 16 februari 1992.
De Stichting Gastouders Hongarije heeft het volgende doel:

“Het organiseren en mogelijk maken van vakanties voor kinderen die verblijven in Hongaarse kindertehuizen.”

De Stichting Gastouders Hongarije probeert dit te bereiken door:
– de werving en selectie van gastouders
– het organiseren van de reis van en naar Hongarije
– contacten te onderhouden met de kindertehuizen en kinderbescherming in Hongarije

De Stichting Gastouders Hongarije bestaat uit een bestuur. De bestuursleden zijn vrijwilligers, die zelf ook gastouder zijn. De activiteiten van de stichting worden mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking tussen gastouders en donateurs. Dit betekent dat iedere euro voor de volle 100 % gebruikt kan worden.

Het bestuur van Stichting Gastouders Hongarije verricht haar taken op vrijwillige basis zonder onderscheid te maken wegens ras, taal, gezindheid of geloofsovertuiging.

Gastouders worden na de vakanties uitgenodigd voor de evaluatie. Belangrijke zaken worden voorgelegd en er worden gezamenlijk besluiten genomen. Bij de aankomst van zijn of haar gastkind ontvangt iedere gastouder een gastouderbulletin met het laatste nieuws en een evaluatieformulier. Tevens ontvangen de gastouders een overzicht van gastkinderen en gastouders.

De Stichting Gastouders Hongarije met als vestigingsplaats Sneek staat ingeschreven in het openbaar register van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, No. S 41004654   Registratiekamernr. P-0021995
Is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Rechtpersonen en Samenwerkingsverbanden Info Nr. (RSIN) : 816042585

Bankrekening:  NL67 RABO 0372 1264 48   t.n.v. Stichting Gastouders Hongarije

Postadres: Commanderij 74, 8604 AR SNEEK

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Ronald Boonstra
Drachten
Telefoon: 06-31768087
Secretaris:
Herman Postma
Sneek
Telefoon: 0515-412724
Penningmeester:
Rien Buiter
Wissenkerke                            Telefoon: 0113-373428
Logistiek:
Ronald Boonstra
Herman Postma

 

Werving en huisbezoek:
Ronald Boonstra
Riet Selten
Wil Geertsma
Ria Postma

 

Promotie:
Vacant