Stichting Gastouders Hongarije

De Stichting Gastouders Hongarije is door een aantal ouders opgericht op 16 februari 1992.

De Stichting Gastouders Hongarije heeft het volgende doel:

“Het organiseren en mogelijk maken van de zomer-en kerstvakanties voor kinderen die verblijven in Hongaarse kindertehuizen.”

De Stichting Gastouders Hongarije probeert dit te bereiken door:
– de werving en selectie van gastouders
– het organiseren van de reis van en naar Hongarije
– contacten te onderhouden met de kindertehuizen en kinderbescherming in Hongarije

Bestuur

De Stichting Gastouders Hongarije bestaat uit een bestuur. De bestuursleden zijn vrijwilligers, die zelf ook gastouder zijn. De activiteiten van de stichting worden mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking tussen gastouders en donateurs. Dit betekent dat iedere euro voor de volle 100 % gebruikt kan worden. Het bestuur van Stichting Gastouders Hongarije verricht haar taken op vrijwillige basis zonder onderscheid te maken wegens ras, taal, gezindheid of geloofsovertuiging.

Het beloningsbeleid       

De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Gegevens stichting

De Stichting Gastouders Hongarije met als vestigingsplaats Meppel staat ingeschreven in het openbaar register van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, No. S 41004654   Registratiekamernr. P-0021995
Is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Rechtpersonen en Samenwerkingsverbanden Info Nr. (RSIN) : 816042585

Bankrekening:  NL67 RABO 0372 1264 48   t.n.v. Stichting Gastouders Hongarije

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Heleen
Secretaris: Natasha
Penningmeester: Ron